© Boerderijen Stichting Utrecht  2016

Adviezen voor uw boerderij
Verlichte proeverijenroute Vijfheerenlanden

De nieuwe Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden brengt leven in de brouwerij. Van 31 januari t/m 16 februari is hier de verlichte proeverijenroute. De route gaat door de plaatsen Lexmond, Leerbroek, Leerdam, Schoonrewoerd en Hei- en Boeicop. Ruim honderd karakteristieke boerderijen worden negen avonden, verspreid over drie weken, aangelicht; steeds op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond van 19 tot 22 uur. Ook enkele molens, een kerk, brugwachterswoningen en voormalige arbeidershuisjes doen mee. Ook zijn natuurlijk weer een aantal boerenbedrijven en andere deelnemende adressen te bezoeken. Op verlichteproeverijen.nl vind je het overzicht. Ook via facebook.com/verlichteproeverijen houden we je op de hoogte.

"Ik wil een boerderij kopen, maar waar begin ik aan?"
Onze diensten

 

De BSU kan voor u een beroep doen op een aantal technische adviseurs met specifieke kennis op het gebied van bouwtechniek en bouwhistorie van boerderijen. Hun advies is onafhankelijk en deskundig. 

 

Ook kunnen zij u adviseren over mogelijke vormen van subsidie of laagrentende leningen. 

De Boerderijenstichting Utrecht
 

Sinds jaar en dag streeft de Boerderijenstichting Utrecht (BSU) naar het behoud van de karakteristieke verschijningsvorm van de Utrechtse boerderijen en hun erven. Zij doet dit door het geven van voorlichting aan overheden, instellingen en particulieren. Boerderijbewoners kunnen bij de BSU terecht voor adviezen over verbouwing, restauratie, subsidiemogelijkheden of de inrichting van erf en tuin. Regionale adviseurs zijn aangesteld om de adviezen uit te brengen.

 

U kunt ons bereiken via advies@utrechtseboerderijen.nl 

uit AgriWiki

Houtworm

 

Houtworm aantastingen beperken zich meestal tot de buitenste centimeters van het hout. Dunne houten onderdelen zoals stoelpoten en panlatten kunnen dus door en door aangetast worden en hun sterkte verliezen. Zwaardere constructiedelen zoals balklagen en gebinten worden doorgaans alleen aan de buitenzijde aangetast.

Het komt nogal eens voor dat met name gebinten in het stalgedeelte van een boerderij er aan de buitenzijde er erg aangetast uitzien. Architecten en constructeurs zonder voldoende ervaring met historische gebouwen, adviseren dan vaak ondoordacht dat de gehele constructie vervangen moet worden. Dit is vaak onnodig en een ......

 

Meer hierover lezen? Klik dan hier op de link naar www.agriwiki.nl

Nieuws
 

Het spiksplinternieuwe Boerderijenfonds is op 6 december 2019 formeel aangekondigd. Dat betekent nog niet dat het fonds ook meteen operationeel is. Dat is pas over een maand of twee het geval. In dit artikel geeft Gitta op den Akker, die het fonds gaat opbouwen en leiden als directeur, alvast een toelichting op hoofdlijnen.

Waarom een stimuleringsfonds voor boerderijen?

Tegen de achtergrond van meerdere voor het agrarische erfgoed bepalende maatschappelijke en economische ontwikkelingen, is het idee van een stimuleringsfonds voor herbestemming, verduurzaming en restauratie van boerderijen ontstaan. Die ontwikkelingen zijn onder meer de dreigende leegstand door verlies van agrarische functies ten gevolge van bedrijfsbeëindiging. Ook speelt een rol de toenemende druk ten gevolge van het gevoelde maatschappelijk belang en de aangescherpte regelgeving met betrekking tot klimaat, milieu en gezondheid. Daarnaast is er nieuw beleid dat eisen stelt aan de verbinding van erfgoed met de leefo...

19 Feb 2020

In de acht dorpen van De Ronde Venen staan veel historische gebouwen. Een klein deel hiervan is zó bijzonder dat de gemeente ze voor de toekomst wil behouden. Deze molens, gemalen, boerderijen, woonhuizen, bruggen en forten vertellen ons over de geschiedenis van de gemeente. Om dit verhaal te kunnen vertellen en om de gebouwen voor de volgende generaties te bewaren, krijgt een aantal in 2020 de status van gemeentelijk monument.

De komende maanden neemt de gemeente met vier deskundige inwoners en twee experts alle bouwwerken in De Ronde Venen onder de loep. Interessante gebouwen die uit deze inventarisatie naar voren komen kunnen in aanmerking komen om gemeentelijk monument te worden. Het gaat dan om bouwwerken die het lokaal-historische verhaal vertellen. Bijvoorbeeld de starttoren in de Vinkeveense Plassen; een karakteristiek en zeldzaam bouwwerk dat echt bij De Ronde Venen hoort.

In juni start gemeente De Ronde Venen een campagne om erachter te komen welke gebouwen inwoners belangrijk...

15 Oct 2019

Na jaren van achterstallig onderhoud lijkt het erop dat de rijksmonumentale kop-rompboerderij uit 1879 bewaard zal blijven voor het nageslacht. Gemeente De Ronde Venen heeft dit weten af te dwingen met een gerechtelijk bevel in combinatie met een dwangsom van €62.500,-. De eigenaar heeft hiertegen bezwaar gemaakt bij zowel de rechter als de gemeente. De rechter stelde de eigenaar niet in het gelijk. De bezwaarprocedure bij de gemeente loopt nog. 

De 19e eeuwse boerderij stond op instorten en was door de brandweer onbewoonbaar verklaard. De eigenaar had wel wat aspecten op laten knappen, maar dit was volgens de gemeente onvoldoende. Nu de rechter de gemeente in het gelijk heeft gesteld, zijn de serieuze herstelwerkzaamheden begonnen. Er is een bedrijf ingeschakeld om het lekkende, rieten dak van de schuur te repareren. 

De eigenaar heeft nog de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan bij de Raad van State. De advocaat van de eigenaar heeft aangegeven nog geen uitspraken te...

9 Oct 2019

Half oktober 2019 komt er een nieuw boek over Kamerikse boerderijen met een naam uit. Het is het vervolg op deel 1 wat in 2015 is verschenen. 

Het boek met de titel Boerenerfgoed deel 2 is een inspirerende handleiding voor de ontdekkingstocht naar het agrarische erfgoed van de Kamerikse polders Nieuw-Kamerik en Oud-Kamerik. 

Deel 2 heeft 312 pagina’s en is dus 1,5 maal zo dik als deel 1. Het boek is te bestellen via een mail naar: ceesmeijers60@gmail.com. 

De prijs zal € 30,00/boek bedragen. 

Boerderijen in het Groene Hart van Nederland zijn er genoeg. Ook in Kamerik staan er nog mooie oude boerderijen. Sommige boerderijen liggen duidelijk zichtbaar aan de openbare weg, anderen zijn pas na een lang pad te bereiken. Maar er zijn ook boerderijen vervallen of afgebroken.

Het boek is rijk geïllustreerd en met vele oude en recente foto’s wordt de geschiedenis van de boerenhofsteden uit de doeken gedaan. Het boek maakt het agrarische verleden en heden tastbaar en laat zien hoe onze voor...

Meer berichten >

Please reload

Kent u de klompenpaden?
 

Wandelen over boerenland, langs verdwenen buitenplaatsen en de Vecht. Ontdek het mooie buitengebied van Vreeland. Wandelen over boerenland, langs verdwenen buitenplaatsen en de Vecht.

Bezoek de website van Klompenpaden.nl of installeer de app.

De BSU op Pinterest
 

De mooiste en meest inspirerende foto's zijn te vinden op onze Pinterest pagina's. Klik op het logo boven aan de pagina of op de afbeelding hieronder. En maak vooral een eigen account aan.

brochure voorzijde Veen en plassengebied_edited
Kromme Rijngebied en Lopikerwaard
Eemland en Gelderse Vallei
brochure voorzijde Veen en plassengebied_edited
Kromme Rijngebied en Lopikerwaard
Eemland en Gelderse Vallei
Boerderij Kromwijk Cabauw t.b.v. BSU