© Boerderijen Stichting Utrecht  2016

Met het ondertekenen van het Cultuurpact is tussen de gemeente De Ronde Venen en de provincie Utrecht een overeenkomst gesloten waarin gezamenlijk te behalen doelen op het gebied van cultuur en erfgoed zijn opgenomen. Het Cultuurpact met de gemeente De Ronde Venen is het eerste Cultuurpact dat de provincie Utrecht sluit dit jaar. Circa twintig andere gemeenten in de provincie volgen hierna. 

Afbeelding door HenkButink - Eigen w...

21 Mar 2017

Bent u als professional bezig met erfgoed − roerend of onroerend, materieel of immaterieel? Dan mag u ErfgoedEvent 2017 niet missen. Dit breed opgezette driedaagse vakevenement is dé ontmoetingsplek voor onder andere leveranciers, ambachtslieden, bestuurders, conservatoren, (museum)beheerders, architecten, beleidsmakers, restauratoren, eigenaren, wetenschappers en designers. 

ErfgoedEvent 2017 vindt plaats op 5, 6 en 7 april in...

21 Mar 2017

Op vrijdagmiddag 12 mei 2017 organiseert de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in Amersfoort het Platform Agrarisch Erfgoed Het gebruik en belang van cijfers. In december 2016 publiceerde Wageningen Environmental Research (Alterra) Landelijk gebied en Leegstand : aard, omvang en oplossingsrichtingen van huidige en toekomstige leegstand agrarischvastgoed in Nederland met hierin cijfers over vrijkomende agrarische bebouwing...

20 Mar 2017

Op 4 april organiseert de Berghauser Pont Academy een gecombineerde theorie- en praktijkcursus Aanpak leegstand platteland.

De cursus handelt over theorie én praktijk van Vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebouwen (VAB’s).

Dit keer zoomen wij in op de VAB-praktijken in het Kromme Rijngebied.

Meer informatie vindt u op de website van de Berghauser Pont Academy (link onderaan). Hier kunt u zich ook inschrijven.

Graag aanmelden voo...

Een hooiberg is een waardevol onderdeel van een historische boerderij. Veel eigenaren gebruiken hem echter nauwelijks meer. Dat is jammer en daarom heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) onder de titel ‘Een toekomst voor hooibergen’ een brochure uitgebracht die laat zien hoe zo’n hooiberg het beste onderhouden kan worden en hoe hij een nieuwe functie kan krijgen.

De brochure beschrijft de monumentale waarde van d...

Voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2016 2,4 miljoen euro beschikbaar gesteld. De subsidie is bedoeld voor onderzoek naar het herbestemmen van gebouwen met cultuurhistorische waarde en voor maatregelen om deze wind- en waterdicht te maken.

Voor het onderzoek werden 392 subsidieaanvragen ingediend en zijn er 279 gehonoreerd. Voor de wind- en waterdichtr...

Van de veel gevraagde waaier Uw monument energiezuinig; praktische tips voor verduurzaming is een geactualiseerde en uitgebreide versie verschenen. De nieuwe uitgave bevat geactualiseerde kengetallen en de ervaringen van vele energieprojecten bij monumenten.

In de uitgave van de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) wordt een groot aantal energiebesparende en comfort-verhogende maatregelen overzichtelijk e...

Please reload

TOP
TOP
TOP
Uitgelicht

Bestaan subsidies nog? ... JA!

8 Jan 2016

1/1
Please reload

Recente berichten
Please reload

Search By Tags