Erf

Met het Boerenervenproject heeft de BSU het initiatief genomen tot historisch onderzoek naar de indeling en beplanting van boerenerven en -tuinen. Twee jaar lang werkte een speciale projectmedewerker, af en toe geholpen door stagiaires, aan dit project. Veel informatie werd verkregen uit interviews met bejaarde agrariers. Tijdens zo'n gesprek werd aan de hand van hun herinneringen het beeld van vroeger gereconstrueerd en meteen gevisualiseerd in een 'mental map'; een plattegrond waarop zoveel mogelijk details werden opgetekend.

Kijk mijn erfDit onderzoeksresultaat vormt de basis voor een drietal voorlichtingsbrochures, waarvan elk een deel van de provincie bestrijkt. Op deze wijze wil de BSU bevorderen dat er bij de inrichting en beplanting van de ruimte rond de boerderij recht gedaan kan worden aan de historische en landschappelijke achtergrond. De brochures zijn niet bedoeld als moraliserend opgeheven vingertje. Ze zijn ook niet bedoeld als receptenboek. Als ze de boerderijbewoners aan het denken zetten, zodat deze zelf tot wat landschapsvriendelijker oplossingen komen dan nu vaak het geval is, dan is het doel bereikt. 
 

Brochures
In de eerste brochure staat het Eemland en de Gelderse Vallei centraal. Het tweede deel schenkt aandacht aan het Kromme Rijngebied en de Lopikerwaard. Het derde deel behandelt het Veenweide, Vecht- en Plassengebied. De brochures zijn verkrijgbaar bij onze stichting à 4,99 euro exclusief 3,32 euro verzendkosten. Bestellen kan via onderstaand formulier. Alle brochures zijn ook als PDF verkrijgbaar voor 1,99 euro.

  1. Eemland en de Gelderse Vallei

  2. Kromme Rijngebied en de Lopikerwaard

  3. Veenweide, Vecht- en Plassengebied

Uw gegevens zijn verzonden!

Front cover.jpg