Inschrijving Boerderij van het Jaar 2016

Hieronder kunt u uw boerderij inschrijven voor de verkiezing Boerderij van het Jaar 2016. 

 

Inschrijfperiode

Van 15 februari  tot 4 maart kunt u boerderijen inschrijven. De boerderijen die u aandraagt worden op de website geplaatst. Het publiek zal worden opgeroepen om hun favoriete boerderij aan te geven. U kunt daarbij helpen door extra aandacht te genereren voor de voorgedragen boerderijen uit uw gemeente.

 

Jury

De Boerderijen Stichting Utrecht zal, mede aan de hand van de mening van het publiek, bepalen welke 4 boerderijen er genomineerd gaan worden. Vervolgens wordt  uit deze vier genomineerden de winnaar gekozen. Dit wordt gedaan door een onafhankelijke jury van nationaal bekende deskundigen met een directe relatie tot boerderijen en het agrarisch cultuurlandschap. En bij deze laatste ronde wordt ook het publiek weer actief  betrokken doordat iedereen mee kan stemmen en zo mede kan bepalen welke boerderij de winnaar wordt!

 

 
 

Voorwaarden

Voor de inschrijving gelden de volgende voorwaarden:

 

 1. Vul het inschrijfformulier in

 2. De gemeentebestuurder met de portefeuille  monumenten, cultuur en/ of ruimtelijke ordening wordt verzocht de boerderijen aan te melden. Aanmelding is ook mogelijk door een ambtenaar in opdracht van de betreffende  gemeentebestuurder.

 3. Boerderijen die in de voorgaande jaren de titel Boerderij van het jaar gewonnen hebben zijn uitgesloten van deelname. Dit geldt ook voor boerderijen die bewoond worden door leden van de jury.

 4. Indien de door u aangedragen boerderij genomineerd wordt, wordt u verzocht om op de feestelijke uitreiking op 28 mei de boerderij voor het publiek te promoten. 

 5. Per gemeente mogen er maximaal 2 boerderijen voorgedragen worden.

 

De procedure:

De boerderijen die u aandraagt worden op deze website geplaatst. Het publiek zal worden opgeroepen om hun favoriete boerderij aan te geven (te 'liken'). De Boerderijen Stichting Utrecht zal mede aan de hand van de mening van het publiek, bepalen welke 4 boerderijen er genomineerd gaan worden.

Vervolgens wordt er uit deze vier genomineerden de winnaar gekozen. Dit wordt gedaan door een onafhankelijke jury van nationaal bekende deskundigen. Bij deze ronde wordt het publiek interactief betrokken doordat zij mee mogen stemmen. U kunt daarbij helpen door extra aandacht te genereren voor de voorgedragen boerderijen uit uw gemeente!

Tot slot is er een feestelijke prijsuitreiking op zaterdag 28 mei. Plaats: Boerderij Groot Zandbrink te Leusden. Hierbij zal gedeputeerde Mariëtte Pennarts de winnaar bekend maken. Vanzelfsprekend zullen al deze activiteiten ruime aandacht krijgen in de pers en op de diverse websites. Houdt u deze datum alvast vrij in uw agenda? Misschien bevindt de trotse winnaar van de verkiezing van de 25-ste Boerderij van het Jaar zich wel in uw gemeente? U speelt hierin een belangrijke rol! Wij zijn benieuwd naar uw voorgedragen boerderijen!

 

Selectie criteria:

 • Architectuurhistorische criteria (is het mooi gebouwd, met gevoel voor verhoudingen en is het nog authentiek en gaaf);

 • Bouwhistorische criteria (is de bouwhistorie van de boerderij af te lezen en zijn er bouwsporen van voorgangers of eerdere bouwfasen);

 • Landbouwhistorie (zijn er nog elementen aanwezig die vroegere agrarische gebruiken en werkwijzen laten zien);

 • Ensemblewaarden (vormt de boerderij met bijgebouwen, erfinrichting en erfbeplanting een eenheid);

 • Landschappelijke criteria (bevindt de boerderij zich in een authentiek landelijke omgeving (geen storende nieuwbouw in de directe omgeving, zichtlijnen, zicht op de boerderij, zicht vanuit de boerderij);

 • Belevingscriterium is de mate waarin het boerderijensemble bijdraagt aan een traditioneel plattelandsideaal en hoe de bezoeker van het Utrechtse landschap (toerist, fietser, wandelaar over klompenpaden) deze boerderij kan beleven.