© Boerderijen Stichting Utrecht  2016

Please reload

Recente berichten

Bestaan subsidies nog? ... JA!

January 8, 2016

1/1
Please reload

Uitgelicht

Duurzame monumentenzorg: er kan en mag meer!

27 Feb 2015

Duurzame instandhouding van monumenten vraagt om maatwerk. De wens om een monument energiezuinig te maken kan in eerste instantie wringen met de beschermde cultuurhistorische waarde van het pand. Wat is technisch mogelijk en wat is wenselijk? Waar trekt de overheid een grens? En wat is effectiever: kiezen voor een objectgerichte of een gebiedsgerichte aanpak? In een blogreeks van drie artikelen zoeken wij naar antwoorden op deze vragen. In deze laatste blog spreekt auteur Lotte Zaaijer met Bill Wei en Huub van de Ven over het programma Duurzaam Erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Bron: Duurzaamgebouwd.nl

Please reload

Search By Tags