Studiedag Boerderijen en Bouwhistorie

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort organiseert op vrijdag 26 juni een studiedag Boerderijen en Bouwhistorie.

boerderij-2015_edited.png

Er zijn ca. 6.400 van rijkswege beschermde boerderijen in Nederland, maar dat is geen absolute garantie om het voorbestaan van deze kwetsbare categorie te verzekeren. Meer dan andere rijksmonumenten zijn historische boerderijen aan dreigingen en veranderingen onderhevig door leegstand, modernisering, herbestemming en calamiteit. Dikwijls is er onzekerheid over de status van de bijgebouwen en beplanting op het erf. In de ruimere omgeving van de boerderij kunnen zich stadsuitbreidingen, herverkavelingen en infrastructurele vernieuwingen voordoen. Daarom is het wenselijk om zowel kennis te hebben van historische waarden als van potentiële dreigingen.

Doel van de bijeenkomst is kennisuitwisseling, discussie en informeel van gedachten wisselen. Het ochtendprogramma bestaat uit een aantal lezingen over de resultaten van recent bouwhistorisch onderzoek. In de middag gaan we in op historische en hedendaagse calamiteiten bij boerderijen, zoals brand en overstromingen. Tevens zal de brochure Brandpreventie voor historische boerderijen gepresenteerd worden.

Gelieve u tijdig aan te melden; het aantal zitplaatsen is beperkt!

Programma vrijdag 26 juni

9.30 Inloop met koffie

10.00 Welkom

10.10 Een bijzondere boerderij aan het Daalderstraatje in Huisseling bij Ravenstein door Frank Haans, bouwhistoricus en directeur Monumenten Advies Bureau

10.40 Van langhuis naar Friese schuur, belicht vanuit archiefstudie en veldonderzoek door Paul Borghaerts, particulier onderzoeker

11.15 Pauze

11.45 Boerderij De Hofwoning in ’t Woudt door Frits van Ooststroom, Stad & Streek Cultuurhistorie

12.15 Ten Bogaerde. Onderzoek aan vroege bakstenen door Richard Lensen, masterstudent Universiteit Leiden

12.45 Discussie

13.00 Lunch

14.00 Voor als de dijken doorgingen. Maatregelen tegen rivieroverstromingen bij boerderijen, zeventiende-negentiende eeuw door Judith Toebast, specialist landelijke bouwkunst Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

14.30 Brand op pachtboerderijen. Bevindingen van historisch onderzoek bij 77 pachthoeven van Kasteel Heeswijk door Rien de Visser, freelancer

15.00 Pauze

15.30 Brandpreventie voor historische boerderijen. Welke veranderingen in gebruik en gedrag vergroten de brandveiligheid en zijn vaak eenvoudig in te voeren? Hoe kun je je voorbereiden voor als het toch misgaat? Door Hanneke Nuijten, specialist bij het programma Veilig erfgoed, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Aansluitend zal de nieuwe brochure Brandpreventie voor historische boerderijen van worden uitgereikt

16.00 Calamiteiten en boerderijen. Antropologische en historische redenen van het ontstaan van (natuur)rampen en de gevolgen voor boerderijen, maar ook de menselijke rol tegen deze rampen door Carlo Jengember, freelancer uit België

16.30 Discussie

16.45 Borrel

Deelname is gratis, graag wel AANMELDEN

Uitgelicht
Recente berichten
Archief
Search By Tags