Mega inventarisatie: alle boerderijen van Nederland!


Komend jaar (2016) maakt Agrarisch Erfgoed Nederland in samenwerking met de Rijksdienst voor Culturel Erfgoed een start met het inventariseren en monitoren van alle historische boerderijen in Nederland (onder voorbehoud van de nodige financiering).

Afgelopen 11 november was in het gebouw van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed de halfjaarlijkse vergadering van het algemeen bestuur van Agrarisch Erfgoed Nederland. Uiteraard was de Boerderijenstichting Utrecht als één van de aangesloten stichtingen ook bij deze vergadering vertegenwoordigd.

Belangrijk agendapunt betrof het nieuwe grote project van AEN. Komend jaar maakt de AEN in samenwerking met het RCE een start met het inventariseren en monitoren van alle historische boerderijen in Nederland; een megaproject! Doel van dit project is het maken van een betrouwbaar overzicht dat door geregeld monitoren inzicht geeft over de ontwikkeling van het agrarisch erfgoed. Negatieve ontwikkelingen t.g.v. bijvoorbeeld veranderd beleid kunnen daarmee worden gesignaleerd en bij de politiek geagendeerd.

Allereerst zal goed vastgelegd worden wat er onder een boerderij wordt verstaan. Is dit alleen het hoofdgebouw, of het complex? Valt een losse schuur ook nog onder de definitie van een boerderij? Als je er goed over gaat nadenken lastige vragen; een eenduidig antwoord is nodig!

Na deze zgn. definitiefase zal een overzicht gemaakt worden van de boerderijen en hun kenmerken. De gegevens hiervoor zijn afkomstig uit een groot aantal verschillende reeds bestaande bestanden. Te denken valt daarbij bv. aan het kadaster, het CBS, de BAG, eerdere lokale inventarisaties, gegevens van makelaars, etc.. Bij de gegevens gaat het om redelijk basale gegevens zoals adres, kadastraal nummer, huidig gebruik, ouderdom/bouwjaar, type eigenaar, monumentenstatus, staat van onderhoud.

Deze inventarisatie zal gevolgd worden door een veldtoets. M.b.v. een smartphone-app gaan door AEN getrainde waarnemers alle boerderijen af om na te gaan of de gegevens in de database kloppen. Dit werk zal uiteindelijk in heel Nederland uitgevoerd moeten worden. maar om met deze werkwijze ervaring op te doen wordt er eerst een pilot gestart in een beperkt gebied. Vanwege de hoge dichtheid aan boerderijen en enkele actieve boerderijenstichtingen komt de provincie Overijssel hiervoor in aanmerking.

Uitgelicht
Recente berichten
Archief
Search By Tags