En de winnaar is .....


Boerderij 'TBR' in Benschop heeft de titel ontvangen van Boerderij van het Jaar 2016. Deze boerderij is daarmee de 25e Boerderij van het Jaar en een kroon op het werk de Boerderijen Stichting Utrecht.

In het weidse veenweidegebied van de Lopiker- waard ligt een erf met een hoge belevingswaarde. Achter de historische boerderij bevindt zich een modern verbreed agrarisch bedrijf. Naast de 120 melkveekoeien zijn er ook paarden, een recreatie- landschap, een camping en een gasterij met uitkijktoren.

waardering

De jury heeft er veel waardering voor dat al deze functies op het erf een plaats hebben gekregen zonder dat hierdoor de landschappelijke waarde van de omgeving is verstoord.

Vanwege de vele en complexe elementen op het erf, heeft dit een hoge moeilijkheidsgraad. Vanuit het bebouwings- lint zie je eigenlijk niet wat er allemaal gebeurt. Er is een soort ‘verborgen wereld’ ontstaan waar ruimte is voor rust, beleving, genieten en authenticiteit. Dit is een grote prestatie.

bijzonder oud

De boerderij ‘TRB’ stamt uit 1561, wat bijzonder oud is voor Utrechtse boerderijen. De hoofdvorm is vrijwel gaaf en de harmonische gevels met de fraaie bouwsporen maken de ouderdom in het exterieur afleesbaar en herkenbaar. Ook het interieur is gaaf en fraai. Met name de gotische boog in het interieur is uniek. Op de deel is nog goed te zien waar vroeger het vee stond. Samen met het moderne melkveebedrijf erachter laat dit goed zien welke enorme ontwikkeling de melkveehouderij heeft doorgemaakt. De jury heeft bijzondere waardering voor de belevings- waarde van de boerderij. Deze is authentiek en niet ‘gemaakt’. Het gehele erf heeft een prettige en gelijk- matige uitstraling. Er is veel interactie met het publiek en zodoende is het een erf dat van top tot teen leeft.

jury

De onafhankelijke vakjury bestaat uit:

  • Judith Toebast, specialist landelijke bouwkunst van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (voorzitter)

  • Bert Donselaar, agrariër en bestuurder bij LTO Noord

  • Mario Broekhuis, hoofdredacteur van het blad Landleven

  • Paul Roncken, provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit

  • Roel Robbertsen, oud boerderijbewoner en oud Commissaris van de Koningin van de provincie Utrecht

Uitgelicht
Recente berichten
Archief
Search By Tags