Behoud het karakteristieke agrarische landschap van lucht, horizon en linten van boerderijen


Mariëtte Pennarts, gedeputeerde van de provincie Utrecht, hield bij de uitreiking van de 25e Boerderij van het Jaar een pleidooi voor de boerderijen en hun context (Lees: landschap, bijgebouwen, tuinaanleg, begroeiing, etc.).

Weblog Mariëtte Pennarts:

'Land Houdt Stand' ... dat staat op de gevel van een van de boerderijen die in de race waren voor de titel ‘Boerderij van het Jaar’. Deze titel werd voor de 25e keer uitgereikt aan een boerderij die opvalt door kwaliteit, uitstraling en impact op het landschap.

Gelukkig zijn er nog een flink aantal van dit soort boerderijen in de provincie Utrecht. Op veel van die boerderijen wordt niet meer geboerd, maar gewoond. Wel vaak in combinatie met allerlei andere functies en activiteiten waardoor de boerderij in stand kan worden gehouden en daarmee ook het karakteristieke agrarische landschap van lucht, horizon en linten van boerderijen.

En het liefst met koeien in de wei. Want dat is wat de boeren zelf ook graag willen, zo bleek uit een recente enquete van het waterschap De Stichtse Rijnlanden!

De Boerderijen Stichting Utrecht zet jaarlijks een bijzondere boerderij in de spotlights. Als provincie ondersteunen wij dit initiatief omdat boerderijen met hun erven, en met hun agrarisch cultuurlandschap zulk beeldbepalend erfgoed zijn. En het bijzondere is: in ieder deel van de provincie is dat weer anders. De wederopbouw-boerderijen in de buurt van Rhenen, het (zelfs op Europese schaal) unieke landschap in De Ronde Venen, de lange kavels in Langbroek.. Overal bepalen de boerderijen en hun erven in grote mate de aantrekkelijkheid van het gebied. De grond is voor de boer de basis van zijn bestaan. De grond bepaalt alles: het soort bedrijf, de welstand van de familie en het uiterlijk van de boerderij. Hierdoor kent elke regio in Utrecht zijn eigen type boerderij.

De provincie Utrecht beschermt het agrarisch landschap via de provinciale structuurvisie. Maar bijvoorbeeld ook met de Landschapsverordening, die het dempen van sloten en het kappen van geriefbosjes tegengaat. Landschapsconsulenten adviseren boerderijbewoners over streekeigen beplanting op hun erf en in het weiland. Bij het provinciale fonds Erfgoedparels kunnen boerderijen (en bijgebouwen) die Rijksmonument zijn een restauratiesubsidie aanvragen. En samen met gemeenten leggen we een cultuurhistorische database aan van de karakteristieke kenmerken van de boerderijen. Alles met het doel dat dit erfgoed ook in de toekomst stand houdt.

De boerderij die ‘boerderij van het jaar 2015’ werd staat in Benschop. Hij is van Tiemen en Marjolein Rosenboom en zij runnen op deze boerderij uit 1561 een modern melkveebedrijf met 120 koeien. Daarnaast hebben zij een camping en een gasterij. Een plek waar de historie voelbaar is, maar de tijd niet stil heeft gestaan.

Bron: Provincie Utrecht

Uitgelicht
Recente berichten
Archief
Search By Tags