20 juni Kwaliteitsatelier – ‘Landbouw en Landschap’


Overheden en ondernemers worden geconfronteerd met ingrijpende ontwikkelingen die in de landbouw plaats vinden. Schaalvergroting, leegstand, bodemdaling,transitie naar andere teelten of andere (neven)activiteiten, beschikbaarheid van fossiele energie. Deze ontwikkelingen hebben grote impact op de landbouw en leiden tot ruimtelijke ontwikkelingen bij agrarische bedrijven: sloop, nieuwbouw, herbestemming, maar ook het landschap en het gebruik van ruimte verandert. Welke gevolgen hebben die ontwikkelingen op de kwaliteit van het landschap en wat vinden we de moeite waard om te bewaren?

Vier sprekers bieden stof aan voor de discussie, onder leiding van Sjoerd Veerman.

Lees meer op: groenehart.info

Uitgelicht
Recente berichten
Archief
Search By Tags