Platform 'Het gebruik en belang van cijfers'

Op vrijdagmiddag 12 mei 2017 organiseert de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in Amersfoort het Platform Agrarisch Erfgoed Het gebruik en belang van cijfers. In december 2016 publiceerde Wageningen Environmental Research (Alterra) Landelijk gebied en Leegstand : aard, omvang en oplossingsrichtingen van huidige en toekomstige leegstand agrarischvastgoed in Nederland met hierin cijfers over vrijkomende agrarische bebouwing. Agrarisch Erfgoed Nederland is al enige tijd bezig met een inventarisatie van boerderijen. Cijfers genoeg, maar wat is het nut van het verzamelen van cijfers? Hoe kunnen we ze gebruiken, wie kan ze gebruiken en waaromzijn de cijfers belangrijk? U bent van harte uitgenodigd om mee te discussiëren over dit interessante onderwerp. Binnenkort volgt het programma.

Het rapport van Alterra vindt u hier:

Uitgelicht
Recente berichten
Archief
Search By Tags