© Boerderijen Stichting Utrecht  2016

De genomineerde boerderijen van 2016
Stem op de mooiste boerderij van Utrecht

- Welke boerderij vind u het mooist? 

 

- Wie mag de fel begeerde titel: '25ste Boerderij van het Jaar' dragen?

 

publieksjury

Neem zitting in de publieksjury en breng nu uw stem uit!

U kunt stemmen van 6 t/m 20 mei.

 

De publieksjury en de vakjury bepalen samen wie de winnaar is.

De stem van het publiek telt mee voor 40%.

Iedereen mag maar op 1 boerderij zijn stem uitbrengen, en mag maar 1 keer stemmen.

 

vakjury

De vakjury bestaat uit de volgende onafhankelijke deskundigen:

 • Bert Donselaar, Agrariër en bestuurder bij LTO Noord;

 • Judith Toebast, specialist  landelijke bouwkunst van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed;

 • Mario Broekhuis, hoofdredacteur van het blad Landleven;

 • Paul Roncken, Provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit;

 • Roel Robbertsen, boerderijbewoner en oud commissaris van de Koningin van de provincie Utrecht.

Lees de selectiecriteria hieronder.

 

Op 28 mei wordt  de boerderij van het jaar bekend gemaakt.

 

Met trots presenteren we u:

 

4 genomineerde boerderijen
Genomineerde #1

Wederopbouwboerderij in Rhenen

Nadat de oude boerderij in mei 1940 werd verwoest, is deze boerderij in 1941 herbouwd. Een zeer harmonisch complex waar traditie en - voor die tijd - moderne ideeën hand in hand gaan. Oorspronkelijk een gemengd bedrijf, nu een fruitteeltbedrijf.

 

 
 
Genomineerde #2

‘Land Houdt Stand’ in Abcoude

Deze boerderij is in het begin van de 20ste eeuw gebouwd en is rijk versierd met Jugendstil elementen. Daarnaast is het een modern bedrijf met vleesvee en schapen.

 

 
Genomineerde #3

‘De Brink’ in Zeist. 

Deze boerderij is in 1867 gebouwd en heeft een fraaie gevel met sierlijke vensters. Deze kinderboerderij is gaaf en goed onderhouden en heeft een belangrijke publieksfunctie en zorgfunctie.

 

 
Genomineerde #4

Boerderij ‘TRB’ in Benschop

Dit is misschien wel de oudste boerderij uit de Lopikerwaard. Sinds 1561 wordt hier door dezelfde familie geboerd. Naast het melkvee is er een camping en een gasterij.

 

Foto's Frits van der Gronde Fotografie

 

Selectie criteria:

 

 • Architectuurhistorische criteria (is het mooi gebouwd, met gevoel voor verhoudingen en is het nog authentiek en gaaf);

 • Bouwhistorische criteria (is de bouwhistorie van de boerderij af te lezen en zijn er bouwsporen van voorgangers of eerdere bouwfasen);

 • Landbouwhistorie (zijn er nog elementen aanwezig die vroegere agrarische gebruiken en werkwijzen laten zien);

 • Ensemblewaarden (vormt de boerderij met bijgebouwen, erfinrichting en erfbeplanting een eenheid);

 • Landschappelijke criteria (bevindt de boerderij zich in een authentiek landelijke omgeving (geen storende nieuwbouw in de directe omgeving, zichtlijnen, zicht op de boerderij, zicht vanuit de boerderij);

 • Belevingscriterium is de mate waarin het boerderijensemble bijdraagt aan een traditioneel plattelandsideaal en hoe de bezoeker van het Utrechtse landschap (toerist, fietser, wandelaar over klompenpaden) deze boerderij kan beleven.

 

TOP
TOP
TOP